“… ett roligt avbrott i den vanliga undervisningen, som ger eleverna en aha-upplevelse”

Så beskrivs Klimatkoll av Isabelle Dyrvold, leg. lärare i hem-och konsumentkunskap på Fenestra Nya Hovås högstadieskola.

 

Isabelle deltog på en workshop tidigare under hösten om hur Klimatkoll kan användas som ett pedagogiskt, roligt och engagerande redskap för lärande. Vi följde upp med en intervju med Isabelle, där vi frågade hur hon ser på Klimatkoll från ett lärar- och elevperspektiv. Så här svarade hon:

Vad ser du som lärare för värde i kortspelet Klimatkoll?

– Jag som lärare i hem-och konsumentkunskap ser ett oerhört stort värde i ett spel som Klimatkoll, vi söker ständigt efter nya inlärningsmetoder som elever också upplever som roliga att arbeta med. I ämnet hem-och konsumentkunskap har vi ett stort fokus på miljö och då kan spelet vara ett roligt avbrott i den vanliga undervisningen, som ger eleverna en aha-upplevelse i olika klimatfrågor.

Vad ser du för värde i kortspelet Klimatkoll från ett elevperspektiv?

– Kortspelet är ett sätt att variera undervisningen, elever lär sig inte endast utav lärarledd undervisningen utan lär sig även i situationer där de kan ”leka sig fram”, spelet behöver inte heller användas i klassrumsundervisningen utan kan även användas under raster. Det kan vara en metod att få upp elevernas ögon för hur mycket energi som krävs i olika sammanhang.

Workshopen på Fenestra Nya Hovås högstadieskola genomfördes inom ramen för Klimatkolls stora skolsatsning som finansieras av Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling.